สัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ “ความปลอดภัยของสินค้าและการตรวจสอบย้อนกลับสินค้า ด้วยเทคโนโลยีมาตรฐานสากล” ฟรี

ในสถานการณ์โควิด-19 และยุคแห่งธุรกิจอีคอมเมิร์ซที่กำลังเฟื่องฟู มาตรฐานและความปลอดภัยของสินค้าถือเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งผู้บริโภคให้ความสนใจและมีการทวนสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์ตลอดกระบวนการผลิตสินค้ามากขึ้น โดยเทคโนโลยีบาร์โค้ดเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับกระบวนการตรวจสอบย้อนกลับสินค้า ภายใต้มาตรฐานสากลที่เรียกว่า จีเอส วัน (GS1) นอกจากนั้นในฝั่งของผู้ผลิตสินค้า ผู้ค้า รวมถึงผู้ประกอบการขนส่ง มาตรฐานสากล จีเอส วัน ยังเป็นตัวช่วยที่ทำให้สามารถเลือกข้อมูลต่างๆ ใส่ไว้ในบาร์โค้ดได้อย่างเฉพาะเจาะจง ด้วยภาษาที่ใช้ร่วมกันในการชี้เฉพาะ บันทึก และแบ่งปันข้อมูลที่อยู่ในซัพพลายเชน เพื่อทำให้มั่นใจได้ว่าสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ โดยข้อมูลมีความถูกต้องและง่ายต่อการเข้าใจ

ด้วยเหตุนี้ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ผู้จัดงานโพรแพ็ค เอเชีย จึงได้ร่วมมือกับ สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาออนไลน์ขึ้นในหัวข้อ “ความปลอดภัยของสินค้าและการตรวจสอบย้อนกลับสินค้าด้วยเทคโนโลยีมาตรฐานสากล” โดยเป็นการสัมมนา ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 14.00-15.30 น. ซึ่งการสัมมนาฯ ครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณสินชัย เทียนศิริ ผู้อำนวยการสถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คุณนพดล ไกรฤกษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี จี เอส ( ประเทศไทย) จำกัด และ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ โดยเนื้อหาในการสัมมนาฯ ประกอบด้วย

  • เพิ่มความปลอดภัยของสินค้าด้วยมาตรฐาน GS1 Traceability
  • ระบบตรวจสอบย้อนกลับสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและยา

สำหรับผู้ประกอบการและผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาฯ สามารถลงทะเบียนได้ที่ http://bit.ly/3gBHom9 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณพุทธพร พุทธมลัง อีเมลล์ Putthaporn.p@informa.com โทร 02-036-0500 ตั้งแต่วันนี้ – 2 กันยายน 2563