เชิญผู้สนใจร่วมสัมมนาออนไลน์หัวข้อ “กว่าจะมีวันนี้ กล่องล็อคกลิ่นทุเรียน100%” ฟรี

ทุเรียน ได้รับการยอมรับให้เป็นราชาแห่งผลไม้ ทำให้ผู้ได้ลิ้มลองต้องติดอกติดใจมาแล้วทั่วโลก ในแต่ละปีทุเรียนสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร ผู้ค้า และผู้ประกอบการส่งออกผลไม้อย่างเป็นกอบเป็นกำ โดยในปี 2562 มีการส่งออกทุเรียนสดไปยังต่างประเทศถึง 655,346 ตัน คิดเป็นมูลค่าถึง 45,000 ล้านบาท แต่หนึ่งในอุปสรรคสำคัญของการทำธุรกิจทุเรียนคือ กลิ่น ซึ่งเป็นข้อจำกัดในด้านการเดินทางและการขนส่งบางประเภท ดังนั้นเพื่อแก้ปัญหากลิ่นของทุเรียน ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จึงได้วิจัยและพัฒนาจนพร้อมเปิดตัวนวัตกรรมเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ใหม่สำหรับบรรจุทุเรียนขึ้นในชื่อ “กล่องล็อคกลิ่นทุเรียน100%” ซึ่งสามารถช่วยแก้ปัญหาเรื่องกลิ่นแก่ผู้ซื้อทุเรียนในการขนส่งและการเดินทางอีกด้วย

เพื่อเป็นการเผยแพร่บรรจุภัณฑ์ “กล่องล็อคกลิ่นทุเรียน100%” ให้เป็นที่รู้จักและแพร่หลายแก่ผู้ประกอบการและผู้สนใจ ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จึงได้ร่วมมือกับ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ (ประเทศไทย) จัดสัมมนาออนไลน์ขึ้นในหัวข้อ “กว่าจะมีวันนี้ กล่องล็อคกลิ่นทุเรียน100%” โดยเป็นการสัมมนา ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันศุกร์ที่ 10 กรกฏาคม 2563 เวลา 10.00 – 11.00 น. ซึ่งการสัมมนาฯ ครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร. ศิริวรรณ ตั้งแสงประทีป นักวิจัยอาวุโส ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) มาร่วมให้ความรู้ พร้อมเปิดรายละเอียดการวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ กล่องล็อคกลิ่นทุเรียน100%

ผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาฯ สามารถลงทะเบียนได้ที่ คุณพุทธพร อีเมลล์ Putthaporn.p@informa.com ตั้งแต่วันนี้ – 9 มิถุนายน 2563