การ์ดไม่ตก! TCRT ร่วมกับ สปคม. ออกตรวจเชิงรุก คัดกรองหาเชื้อไวรัส COVID-19

Thailand Co- Response Team (TCRT) เป็นแพลตฟอร์มครบวงจรที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในภาวะที่เกิดการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 พร้อมรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย (Biosafety Mobile Unit) ที่ผ่านการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจัดทำโดย 3 องค์กร ได้แก่ บริษัท ทิงค์เน็ต จำกัด ร่วมกับบริษัท แอท-ยีนส์ จำกัด และบริษัท พัลซ ไซเอนซ์ จำกัด ได้นำรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย (Biosafety Mobile Unit) เดินทางไปตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัส COVID-19 ร่วมกับสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง(สปคม.) กรมควบคุมโรค

รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย (Biosafety Mobile Unit) ที่ผ่านการรับรองจากระทรวงสาธารณสุข

ตู้ชีวนิรภัยที่ดัดแปลงให้สามารถเคลื่อนที่ได้ สะดวกในการเก็บตัวอย่างในทุกพื้นที่ โดยรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยสามารถเก็บตัวอย่างการตรวจหา COVID-19 ในวิธีการต่างๆ ได้ ทั้งการเก็บตัวอย่างจากคอหอย (Nasopharyngeal Swab) หรือจากคอ (Throat Swab) หรือการเจาะเลือดจากปลายนิ้ว ในอนาคตก็สามารถจะเก็บตัวอย่างเชื้อชนิดอื่น ๆ เช่นกัน ซึ่งช่วยลดปัญหาความแออัดในสถานพยาบาล ลดโอกาสในการแพร่เชื้อหรือรับเชื้อจากการเดินทางไปตรวจที่สถานพยาบาล และบริการการเก็บตัวอย่างก็สามารถเข้าถึงผู้ที่มีความลำบากในการเดินทางไปสถานพยาบาลได้

นอกจากนี้ยังมี TCRT Platform ที่ช่วยในการบริหารจัดการข้อมูลในการเข้ารับการตรวจและรายงานผลให้กับผู้เข้ารับการตรวจ ซึ่งจะเชื่อมต่อข้อมูลเข้ากับฝั่งของเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการการตรวจเข้าด้วยกัน ผู้รับการตรวจสามารถ ลงทะเบียน และติดตามรายงานผลการตรวจได้สะดวกผ่านแอปพลิเคชั่น

ซึ่ง TCRT ร่วมกับสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) กรมควบคุมโรค ได้นำรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย (Biosafety Mobile Unit) เดินทางไปตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัส COVID-19 แล้วในหลายพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็น วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็กนันอา (เขตคลองสาน) ชุมชนคลองเตย เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ผู้ขับแกร็บ รวมถึงผู้จัดส่งอาหาร-พัสดุ

สามารถติดตามข่าวสารของ TCRT ได้ที่
เว็บไซต์ : www.tcrt.in.th
Facebook : TCRT กู้ภัย Covid-19