อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ยัน โพรแพ็ค เอเชีย 2020 จัดแน่ ตุลาคมนี้ เน้นดิจิทัล ปลอดภัย รักษ์โลก

ยักษ์ใหญ่งานแสดงสินค้านานาชาติระดับโลก อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ลั่น ยัน โพรแพ็ค เอเชีย 2020 จัดแน่ 20-23 ตุลาคม 2563 นี้ เผยผู้ร่วมจัดแสดงงานชั้นนำระดับโลกกว่า 300 บริษัท เตรียมขนนวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตและบรรจุภัณฑ์โชว์แน่น พร้อมเผยเทรนด์ปีนี้เน้นดิจิทัล ความปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มั่นใจปีนี้ผู้เข้าร่วมงานคึกคัก หลังเดินสายโรดโชว์เช็คความพร้อมผู้ผลิต ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมต่างยืนยันร่วมงานฯ เหตุธุรกิจหยุดพัฒนาไม่ได้

นางสาวรุ้งเพชร ชิตานุวัตร์ ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการ-ภูมิภาคอาเซียน อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ กล่าวถึงความมั่นใจในการจัดงานโพรแพ็ค เอเชีย 2020 ว่า แม้สถานการณ์โควิด-19 ซึ่งเกิดขึ้นมากว่า 6 เดือนจะยังคงเป็นที่วิตกของคนทั่วโลก แต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับภาคการผลิตและอุตสาหกรรมคาดว่าน่าจะผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว ผู้ประกอบการเริ่มปรับตัวได้และทยอยกลับมาดำเนินการได้เป็นปกติมากขึ้น สอดคล้องกับข้อมูลของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ที่รายงานว่าดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนมิ.ย. ขยายตัว 4.18% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนและขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 อัตราการใช้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 55.21% จากเดิมที่ 52.34% นับเป็นสัญญาณการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่ดี นอกจากนั้นก็ยังมีบางอุตสาหกรรมได้รับผลบวกจากสถานการณ์โควิด-19 อาทิ อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม ยาและเวชภัณฑ์

นอกจากนั้นผลการสำรวจของบริษัทวิจัยด้านการตลาดจากหลายสำนักยังให้ข้อมูลใกล้เคียงกันว่าเทรนด์การดำเนินธุรกิจและอุตสาหกรรมจะมุ่งไปสู่ยุคดิจิทัล (Digitalization) เร็วขึ้น โดยส่วนหนึ่งมาจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 เข้ามาเร่งกระบวนการ ซึ่งภาคอุตสาหกรรมจำเป็นต้องตัดสินใจอย่างเร่งด่วนในการลงทุนเพื่อความอยู่รอดของธุรกิจ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่ต้องพึ่งพาแรงงานคนเป็นหลัก ส่วนความต้องการของผู้บริโภคนั้นจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยและการซื้อจะผ่านช่องทางออนไลน์ (E-Commerce) รวมทั้งยังคำนึงถึงการดำเนินธุรกิจและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้ผู้ประกอบการจำเป็นต้องนำเทคโนโลยีมาใช้ในทุกส่วนของกระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ให้เพิ่มมากขึ้น

ซึ่งงานโพรแพ็ค เอเชีย นั้น ถือว่าเป็นงานแสดงสินค้าด้านการผลิต แปรรูป และบรรจุภัณฑ์ที่ครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำที่สำคัญที่สุดงานหนึ่งของภูมิภาคเอเชีย แม้ปีนี้ผู้ประกอบการจากต่างประเทศส่วนใหญ่จะยังไม่สามารถเดินทางเข้าร่วมงานได้ ทางอินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ซึ่งมีประสบการณ์และเป็นผู้จัดงานแสดงสินค้านานาชาติอันดับหนึ่งของโลก จึงได้มีการพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital Platform) มาใช้เสริมการจัดงาน ล่าสุดได้มีการนำ บีเพลส (BEPlace) แพลตฟอร์มการจัดงานแสดงสินค้าออนไลน์มาเสริมการจัดงานฯ โดย บีเพลส จะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าร่วมงานและมีโอกาสพบปะผู้ประกอบการที่เข้าร่วมจัดแสดงงานโพรแพ็ค เอเชีย 2020 ได้ พร้อมทั้งสามารถเจรจาธุรกิจและการประชุมออนไลน์เสมือนเดินทางเข้าร่วมงานจริงได้เช่นกัน

ด้านมาตรการการป้องการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในการจัดงานโพรแพ็ค เอเชีย 2020 นั้น ผู้จัดฯ ได้มีการดำเนินมาตรการด้านสุขอนามัย โดยเน้นเรื่องความปลอดภัยตามมาตรฐานของ อินฟอร์มา ออลซีเคียว (Informa AllSecure) และ ตาม ศบค. เป็นสำคัญ อาทิ การจัดวางพื้นที่พร้อมระยะห่างสำหรับทางเดิน การควบคุมความหนาแน่น การลดการสัมผัสในการรับเอกสารโดยนำเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้ ทั้งการใช้บัตรเข้างานอิเล็กทรอนิกส์ (E-badge) การเพิ่มช่องทางการร่วมจัดกิจกรรมและสัมมนาผ่านระบบออนไลน์

จากการปรับตัวสู่งานแสดงสินค้าแบบไฮบริดและชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) รวมถึงการเดินสายโรดโชว์พบปะกับผู้ผลิตและผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม ได้รับการยืนยันว่ากลุ่มผู้ประกอบการยังมีความต้องการที่จะเข้าร่วมชมงานฯ เช่นเดียวกับภาวะปกติ แม้สถานการณ์โควิด-19 ยังไม่หมดไป แต่การดำเนินธุรกิจก็ไม่สามารถหยุดได้เช่นกัน ทำให้ต้องปรับตัวและพัฒนาให้รับกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเร็วที่สุดและพร้อมรับกับการฟื้นตัวที่จะเกิดขึ้น โดยประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับการจับตาจากทั่วโลกว่าเป็นประเทศที่น่าสนใจต่อการลงทุน จากมาตรการทางด้านสาธารณสุขและความพร้อมในการเป็นฐานการผลิตสินค้าให้แก่โลก

สำหรับกำหนดการจัดงานโพรแพ็ค เอเชีย 2020 นั้น จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 23 ตุลาคม 2563 เวลา 9.00 – 18.00 น. ณ. ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ผู้สนใจสามารถเข้าชมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดงาน ProPak Asia 2020 ได้ที่ www.propakasia.com