“Health Brings Wealth” หนังสือถอดรหัสการมีอายุยืนยาวอย่างมีคุณภาพ

ปลดล็อคเทคนิคการดูแลสุขภาพ ทำได้ทุกวัน! จาก 4 แพทย์ผู้เชี่ยวชาญระดับโลก ผ่านหนังสือ ถอดรหัสการมีอายุยืนยาวอย่างมีคุณภาพ Health Brings Wealth

ปัจจุบันเทรนด์การดูแลสุขภาพกำลังมาแรง จะเห็นได้ว่าผู้คนหันมาสนใจ และใส่ใจในเรื่องสุขภาพกันมากขึ้น เนื่องด้วยสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งปัญหาด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้พฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนในสังคมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เกิดผลกระทบต่อสุขภาพกาย และสุขภาพจิต ทำให้เป็นบ่อเกิดของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ NCDs (Non-communicable diseases) 

จากรายงานปี พ.ศ. 2563 จากองค์การอนามัยโลก หรือ WHO พบว่าในแต่ละปี ผู้คนทั่วโลกเสียชีวิตจากกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ประมาณ 41 ล้านคน คิดเป็น 71% ของจำนวนประชากรทั้งหมด เช่นเดียวกับประเทศไทย ในปีพ.ศ.2562 ที่มีผู้เสียชีวิตจากกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 76.58% หรือประมาณ 351,880 คนต่อปี เฉลี่ยสูงถึง 44 คนต่อชั่วโมง

การเจ็บไข้ได้ป่วยคงเป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากพบเจอ เพราะนอกจากจะเสียสุขภาพกาย สุขภาพจิตแล้ว ยังต้องเสียเวลา เสียงานเสียการ กระทบไปถึงเงินในกระเป๋าอีกด้วย 

การป้องกันไว้แต่เนิ่นๆ จึงเป็นสิ่งสำคัญ การหันมาใส่ใจเริ่มต้นสะสมสุขภาพที่ดีจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นกุญแจที่สำคัญที่สุด ของการมีคุณภาพชีวิตที่ดี

หนังสือ Health Brings Wealth ถูกรังสรรค์ขึ้น เพื่อรวบรวมความรู้ มุมมอง แง่คิด และประสบการณ์จริงจาก 4 แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ทั้งทางด้านหัวใจ ด้านสมอง ด้านการออกกำลังกาย รวมทั้ง ด้านโภชนาการและการชะลอวัย เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านนำไปปฏิบัติได้จริง โดยมี นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ เป็นแรงบันดาลใจที่สำคัญ และเป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จ ทั้งสุขภาพที่ดี (Health) ความมั่งคั่ง (Wealth) และอายุยืนอย่างมีคุณภาพ (Longevity)

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญท่านแรก ศาสตราจารย์ นายแพทย์ จีรี ดโวชัค (Prof Jiří Dvořák, MD Zurich, Switzerland) ศาสตราจารย์ด้านประสาทวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยซูริค, อดีตประธานเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์ของ FIFA , ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาอาวุโสด้านประสาทวิทยาและการวิจัยของศูนย์กระดูกสันหลัง (Spine Center) ประจำคลินิก Schulthess เมือง Zurich และเคยดำรงตำแหน่งประธานของคลินิกนี้ มานานกว่า 35 ปี ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิและมีผลงานวิจัยจำนวนมากมาย เกี่ยวกับกระดูกสันหลัง ส่งผลให้ได้รับรางวัลยกย่องต่างๆ มากมาย 

เนื้อหาภายในหนังสือเล่มนี้ คุณหมอในฐานะผู้ชำนาญการทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและเวชศาสตร์ป้องกัน จะมาบอกเล่าถึงข้อดีของ การออกกำลังกาย เพียงแค่บริหารเวลาให้ดี แบ่งเวลามาออกกำลังกาย 30 นาที 5 ครั้ง ต่อสัปดาห์ เป็นประจำ สม่ำเสมอ ก็ช่วยให้สุขภาพแข็งแรงได้ในระยะยาว ส่วนผู้ที่ร่างกายมีข้อจำกัดหรือมีอาการบาดเจ็บ ก็สามารถออกกำลังกายได้โดยการรักษาและดูแลที่เหมาะสม

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ เซอร์จิโอ ฟาซิโอ (Prof Sergio Fazio, MD, PhD Portland, Oregon and Tarrytown, New York, US)ศาสตราจารย์วุฒิคุณด้านโรคหัวใจ ประจำ Stanford University คุณหมอเคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันโรคหัวใจ ณ Knight Cardiovascular Institute ของ Oregon Health & Science University (OHSU) และที่นี่เองที่คุณหมอได้ริเริ่มความร่วมมือเพื่อนำทฤษฎีการรักษาโรคหัวใจแบบป้องกัน (Preventive Cardiology) มาสู่ประเทศไทย

ภายในหนังสือ Health Brings Wealth คุณหมออธิบายถึงความสำคัญของ หัวใจ ซึ่งเป็นอวัยวะทำงานตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เคยได้หยุดพัก การดูแลสุขภาพหัวใจและหลอดเลือด ต้องเริ่มต้นที่ตัวเรา ด้วยการหันมาใส่ใจการใช้ชีวิต ไม่ว่าจะเป็น การเลือกรับประทานอาหารที่ดี คือ ไม่หวานจัด ไม่เค็มจัด และอาหารที่ไม่มีไขมันอิ่มตัวสูง  พฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ดี นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ เคลื่อนไหวร่างกายอยู่เสมอ ลดความเครียด อันเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคหัวใจ และอีกหลายวิธี เพื่อรักษาหัวใจให้อยู่ด้วยกันกับเราไปนานๆ             

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิคุณ นายแพทย์ ตนุพล วิรุฬหการุญ (หมอแอมป์) (Adj Asst Prof Tanupol Virunhagarun, MD Bangkok, Thailand) ผู้ชำนาญการด้านเวชศาสตร์ป้องกัน (Preventive Medicine) ดูแลคนไข้ในการดูแลฟื้นฟูสุขภาพ ด้านการลดน้ำหนักและควบคุมโรคอ้วนที่มีความมุ่งมั่นที่จะดูแลผู้ป่วยทำให้เรื่องควบคุมน้ำหนักไม่ใช่เรื่องยากสำหรับการดูแลสุขภาพ

คุณหมอแอมป์เป็นผู้ที่ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนและกระตุ้นให้ประชาชนคนไทยเกิดความตระหนัก และสนใจในการดูแลสุขภาพในเชิงป้องกันโรคมากขึ้น โดยการให้ความรู้ผ่านทางการบรรยาย และช่องทางสื่อออนไลน์ อาทิ Facebook : Dr Amp Team, Instagram : DrAmp Team, Spotify : Dr.Amp Team, YouTube : DrAmp Team, Website : www.dramp.com เพื่อให้คนได้ปฏิบัติกัน ปัจจุบันมีผู้ติดตาม มากกว่า 750,000 คน

อีกทั้ง ยังเป็นเจ้าของผลงานหนังสือ Best Seller อีกหลายเล่ม อาทิ เคล็ดลับชะลอวัย ห่างไกลโรคกินดี อยู่นาน คือของขวัญชีวิต, สุขภาพดีอายุ 100  ปี คุณก็มีได้,  นอนถูกวิธี สุขภาพดีตลอดชีวิต

การดูแลสุขภาพในเชิงป้องกันโรค เป็นสิ่งที่คุณหมอได้ให้ความรู้ด้วยสำนวนที่อ่านเข้าใจง่าย เน้นการดูแลสุขภาพตั้งแต่ก่อนเจ็บป่วย ด้วยหลักการของเวชศาสตร์ป้องกัน (Preventive Medicine) เพื่อทำการป้องกันและชะลอการเกิดโรค จากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต (Lifestyle Medicine) ทั้งในเรื่องของการรับประทานอาหารในแต่ละวันที่ได้รับสารอาหารครบถ้วน โดยอาหารที่ดีต้องมาจากธรรมชาติ ไม่ผ่านกระบวนการแปรรูป ควบคู่กับการตรวจเชิงลึกทางห้องปฏิบัติการบวกการเจาะรหัสพันธุกรรม เพื่อไขความลับสุขภาพดีที่ลงลึกไปถึงระดับเซลล์ เพื่อให้เกิดการดูแลรักษาสุขภาพแบบเฉพาะบุคคล 

คุณหมอยังเน้นย้ำอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญ คือ การนอน เพราะการนอนที่เพียงพอจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของร่างกายที่ดีขึ้น มีความสดชื่นและตื่นตัวตลอดทั้งวัน ช่วยส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ คีธ แบล็ค (Keith L.Black, MD, Los Angeles, California, USA) ศัลยแพทย์ระบบประสาท และนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียง คุณหมอดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนกศัลยกรรมประสาทและผู้อำนวยการสถาบันศัลยกรรมประสาท Maxine Dunitz ของศูนย์การแพทย์ Cedars-Sinai ได้รับการแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์ ประจำสาขาประสาทวิทยา

ผลงานของคุณหมอได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง โดยผลงานได้รับการตีพิมพ์กว่า 400 บทความ ประวัติของท่านถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ออกฉายทางโทรทัศน์ The New Explorers อีกทั้ง นิตยสาร Esquire ได้จัดให้ท่านเป็นหนึ่งใน “21 บุคคลที่สำคัญที่สุดแห่งศตวรรษที่ 21” และคุณหมอยังได้ขึ้นปกนิตยสาร TIME ฉบับพิเศษปี 1997 “Heroes of Medicines.” รวมถึงอัตชีวประวัติของคุณหมอได้รับการตีพิมพ์เป็นหนังสือ Brain Surgeon ในปีพ.ศ. 2552 อีกด้วย

หนังสือเล่มนี้ คุณหมอ ได้พูดถึงความสำคัญของ สมอง ซึ่งเป็นศูนย์กลางของระบบประสาททำหน้าที่ควบคุมและสั่งการ การเคลื่อนไหว พฤติกรรม รวมไปถึงการรักษาสมดุลในร่างกาย

สมองมีการเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างไรบ้าง เพื่อป้องกันและชะลอไม่ให้เป็นโรคอัลไซเมอร์ เพราะในปัจจุบันทั่วโลกมีผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมสูงถึง 50 ล้านคน และเพิ่มจำนวนขึ้นเกือบ 10 ล้านคนต่อปี ส่งผลให้มีคนเสียชีวิตจากโรคอัลไซเมอร์สูงเป็นอันดับที่ 5 ของโลก การดูแลสมองจึงเป็นเรื่องที่ต้องดูแลและให้ความใส่ใจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย การนอน การมีน้ำหนักตัวที่เหมาะสม รวมไปถึง การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพื่อให้สมองได้ทำงาน ตลอดจน การนั่งสมาธิ ซึ่งเป็นการเปิดสมองอีกแนวทางหนึ่ง

ด้วยประสบการณ์และความรู้เฉพาะด้าน ผนวกกับงานวิจัยและพัฒนาใหม่ๆ ทำให้หนังสือ “Health Brings Wealth” เป็นเสมือนกุญแจปลดล็อคสู่การมีสุขภาพดี พร้อม infographic และตัวอย่างการปฏิบัติตนที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง ช่วยให้ผู้อ่านได้ความรู้และเข้าใจการดูแลสุขภาพอย่างถูกต้อง 

ภายในเล่มประกอบด้วยเนื้อหา 10 บทหลัก ด้วยกัน 

  • บทที่ 1  Hippocrates บิดาแห่งการแพทย์สมัยใหม่ (Hippocrates on Preventive Healthcare) 
  • บทที่ 2 ตำนาน นพ.ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ (The Legacy of Dr. Prasert Prasarttong-Osoth)
  • บทที่ 3 สี่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ (Co-Authors)  
  • บทที่ 4 การออกกำลังกายคือยารักษาโรคที่ไม่ต้องเสียเงินซื้อ (Physical Activity is Your Cheapest Medicine)  
  • บทที่ 5 โภชนาการที่สมดุลคือกุญแจสู่การมีสุขภาพดี (Balanced Nutrition is Key for Your Health)  
  • บทที่ 6  เวชศาสตร์ป้องกันกับโรคหัวใจ สิ่งที่ต้องรู้และต้องทำ (Preventive Cardiology: What you Need to Know and Do) 
  • บทที่ 7 การเพิ่มประสิทธิภาพสมองอย่างไรให้ได้ผลดี (Optimizing Brain Wellness As You Age)  
  • บทที่ 8  เวชศาสตร์วิถีชีวิต : 5 เสาหลักเพิ่มประสิทธิภาพสุขภาพของคุณ (Lifestyle Medicine: Five Pillars for Optimizing Your Health) 
  • บทที่ 9 เรื่องราวจากผู้ป่วย (Patient Stories) 
  • บทที่ 10 เมนูเพื่อสุขภาพ (Recipes for Home Cooks) 

หนังสือ Health Brings Wealth จัดทำด้วยกระดาษอาร์ตสี่สีทั้งเล่ม จำนวน 228 หน้า โดยจะเปิดให้สั่งซื้อได้ผ่านทางร้านหนังสือ Asiabook ประเทศไทย และ amazon.com ในราคา 990 บาท และในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) กลางเดือนเมษายน 2565 

เพราะสมบัติที่สำคัญที่สุดคือ สุขภาพ ไม่มีอะไรที่มีค่ามากเท่าการมีสุขภาพที่ดี เป็นที่มาของคำว่า “Health Brings Wealth” หนังสือ “Health Brings Wealth” เล่มนี้จึงเหมาะที่จะส่งมอบเป็นของขวัญให้กับคนที่รักและตัวคุณเอง ส่งมอบกุญแจไขสู่การมีสุขภาพที่ดีอย่างมีคุณภาพ