“ดีฟาร์ม ฟู้ดรีเทล” จัดโครงการ “ดีฟาร์ม ใส่ใจ ห่วงใย ห่างไกล COVID-19” ส่งแอลกอฮอล์เจล ให้ รพ.20 แห่งทั่วประเทศ

บริษัท ดีฟาร์ม ฟู้ดรีเทล จำกัด ผู้จำหน่ายอาหารสดและอาหารแปรรูป นำโดย คุณโชติวัส เล็กสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และพนักงาน จัดทำโครงการ “ดีฟาร์ม ใส่ใจ ห่วงใย ห่างไกล COVID-19” บริจาคแอลกอฮอล์ จำนวน 5,000 ลิตร  มูลค่า 256,750 บาท ให้กับโรงพยาบาล 20 แห่งทั่วประเทศ สำหรับใช้ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)