“คลินิก สตาร์ทเตอร์” เผยกลยุทธ์ เจาะ“ตลาดคลินิกเสริมความงาม” ท่ามกลางกระแสเศรษฐกิจขาลง

“ธุรกิจคลินิกเสริมความงาม” ที่ยังมีอัตราการเติบโต ท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงในช่วงกำลังซื้อหดตัว และยังมีคลินิกเปิดใหม่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีการแข่งขันด้วยสงครามราคามากยิ่งขึ้น แต่ในการแข่งขันที่รุนแรง ก็ยังมีโอกาสให้เจ้าของคลินิกสามารถสร้างผลกำไรจากความแตกต่างในการดำเนินทางธุรกิจที่ยั่งยืนโดยไม่ต้องลงไปแข่งในสงครามราคาด้วยก็ได้

“คลินิก สตาร์ทเตอร์” ในฐานะผู้ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารทางธุรกิจและการตลาด ในกลุ่มธุรกิจคลินิกเสริมความงาม สำหรับแพทย์ที่เป็นเจ้าของคลินิก เพื่อการดำเนินธุรกิจและการตลาดที่มีประสิทธิผลตามเป้าหมายทางธุรกิจของแต่ละคลินิก โดยคุณมนต์ชัย น้อยสอน ในฐานะหนึ่งในผู้ก่อตั้ง “คลินิก สตาร์ทเตอร์” และผู้จัดกิจกรรมเสวนาทางการตลาดสำหรับคลินิกเสริมความงาม “Clinic Connect” ได้ชี้ให้เห็นว่า คุณหมอที่เป็นเจ้าของคลินิกเสริมความงาม มีข้อได้เปรียบทางการแข่งขันและสามารถสร้างยอดธุรกิจให้เกิดขึ้นได้โดยไม่จำเป็นต้องลดราคา เพียงแค่ให้ความสำคัญกับการเลือกกลุ่มลูกค้าที่ชัดเจน การให้ความสำคัญกับคุณภาพการรักษา และการสื่อสารให้ลูกค้ารับรู้ถึงความแตกต่าง คลินิกก็จะสามารถอยู่รอดและเติบโตอย่างมั่นคงได้ในเศรษฐกิจขาลงได้โดยไม่ต้องใช้สงครามราคา

นอกจากนี้ยังมีแพทย์เฉพาะทางผิวหนังที่ประสบความสำเร็จ มาร่วมแชร์ประสบการณ์ในการดูแลคนไข้ที่เข้ามารับบริการในคลินิก อย่าง พญ. ขวัญจิรา วงศ์เกียรติขจร (หมออุ๋ม) ที่เปิดเผยวิธีการดูแลคนไข้ของคุณหมอว่า ปกติผู้เข้ารับบริการในคลินิกเสริมความงามนั้น ต้องการผลลัพธ์ที่ชัดเจน สวยขึ้น ดูดีขึ้น ซึ่งคนไข้แต่ละคนก็มีความกังวลเรื่องปัญหาผิวที่แตกต่างกัน ในฐานะแพทย์ที่ต้องดูแลคนไข้ การให้คำแนะนำที่ถูกต้อง แก้ไขปัญหาได้ตรงจุด และสร้างผลลัพธ์ตามที่คนไข้ต้องการให้เกิดขึ้นเป็นที่น่าพอใจ เป็นไปตามความคาดหวังของคนไข้ จะช่วยสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจให้เกิดขึ้นกับแพทย์ผู้ให้การรักษาและคลินิกแห่งนั้น โดยเฉพาะในลูกค้ากลุ่ม Hi-end ที่มีกำลังซื้อสูง จะไม่เปลี่ยนไปใช้บริการกับคลินิดอื่น และยังช่วยแนะนำคนในครอบครัวให้ตามมารักษาต่อด้วย

ภายในงาน Clinic Connect ยังได้รับเกียรติจากผู้บริหารบริษัทผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์สำหรับคลินิกเสริมความงามมาร่วมเสวนาให้ความรู้ในครั้งนี้อีกด้วย โดยคุณจิรภัทร ใจศิริ รองประธานกรรมการ วี เอ็น ซี เทคโนโลยี (VNC Technology) ผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์มาตรฐานสากลด้านความงาม ให้ความรู้เรื่องความเสี่ยงทางธุรกิจในการเลือกเครื่องมือแพทย์อย่างเครื่องเลเซอร์ และแนะนำการเลือกใช้เครื่องเลเซอร์ที่มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อลดความเสี่ยงจากปัญหาการถูกฟ้องร้องและเสียค่าปรับจากการใช้เครื่องมือแพทย์ที่ไม่ได้มาตรฐาน

คุณซาร่า คีคาซ่า (Sarah Gieghase) ผู้บริหารจาก Welify บริษัทผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ด้านความงามแบรนด์ LPG จากประเทศฝรั่งเศส ยังมีส่วนร่วมในการอัพเดทเทคโนโลยีใหม่ Endermologie นวัตกรรมความงามระดับเซลล์ที่ให้ผลลัพธ์และตอบโจทย์ผู้ใช้บริการคลินิกเสริมความงามในปัจจุบัน