มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ครบรอบ 110 ปี มอบอุปกรณ์การแพทย์ 37 โรงพยาบาล

ดร.วิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งจัดงานเฉลิมฉลอง “ครบรอบ 110 ปี มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง” เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ให้กับสังคมไทย ภายใต้แนวคิด “ความดีที่ยั่งยืน” โดยจะจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อสังคมตลอดทั้งปี 2563 พร้อมกันนี้ยังได้จัดพิธีมอบอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลในส่วนราชการ 37 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 11 แห่ง และโรงพยาบาลในต่างจังหวัด 22 จังหวัด จำนวน 26 แห่ง โดยครั้งนี้นับเป็นกิจกรรมแรกของปีที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งได้จัดขึ้น เพื่อเป็นการตอกย้ำปณิธาน “ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต” ณ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย